Hybrifix Super 7 Fugemasser

Elastisk lim/fugemasse basert på MS Polymer. Har god heft mot fuktige, tørre og rene flater på de fleste byggematerialer uten bruk av primer. Den er vannfast og herder krympefritt til en gummielastisk masse for tetting og liming inne og ute.Ingen smitteeffekt på porøse flater som naturstein, marmor og granitt. Har meget god aldrings- bestandighet, krakelerer ikke og forblir elastisk. Arbeidstemperatur fra +5oC til +35oC.

Bruksområder

Velegnet til de fleste forseglings- og fugearbeider, og limer til de fleste flater som; PVC, trevirke, betong, fuktige flater og mekanisk metall (f.eks: karosseri- og container bygging). Brukes for å lime PS, PU isolerings materialer, glass, naturstein, treverk, sponplater og metallfasader hvor det er store fugebevegelser. Impregnerte trematerialer fuges etter en måned. Fuging mot flater som består av tjære eller gummi frarådes. Er svært fargestabil og UV-bestandig. Kan overmales med de fleste vannbaserte malinger, men det anbefales å teste vedheften.

Bruksanvisning

Fugesidene skal være rene og frie for olje og løse partikler. På sterkt sugende underlag skal det påføres primer (Topflex grunning). Bruk en bunnlist med tette celler som ikke absorberer vann. Listen skal være ca. 20 % tykkere enn fugens bredde. Bruk et verktøy ved montering så listens ytre sjikt ikke skades. Kapp toppen på patronen, skru på dysen og skråskjær denne slik at hulldiameteren blir like stor som fugens bredde. Sett patronen i pistolen og press massen ut slik at fugen fylles helt. Pass på at det ikke dannes luftlommer. Fugene må glattes med fingeren, eller en sparkel/flat trepinne fuktet i såpevann innen 5 minutter. Ved vertikale fugearbeider glattes fugen nedenfra og opp. Maskeringstape må fjernes umiddelbart.

 

Uherdet Hybrifix Super 7 kan rengjøres med white spirit. Herdet Hybrifix Super 7 kan bare rengjøres mekanisk.

Hybrifix Super 7
Produktblad

Teknisk info

Brukstemperatur:
+5°C til +35°C.

Holdbarhet:
9 mndr. ved tørr og frostfri lagring i uåpnet emballasje og mellom +5°C til +25°C.

Webmaster: To The Point Webdesign