Hjem > Produkter > Betongprodukter > Adda Flytstøp

Adda Flytstøp Støp/mørtel

ADDA FLYTSTØP er en hurtigherdende støpemasse for ute- og innebruk. Den er utmerket til garasjegulv, terrasser, innstøping av varmekabler, lage fall, jevne svanker osv. Kan bygges i lagtykkelser fra 5- 80 mm.
 

Bruksområder

Inne, ute, gulv. Brukt på PVC membran eller plastfolie vil den bli liggende som et flytende gulv. Tåler fuktige miljø. Armeringsnett anbefales på mykt underlag. Tåler å bli iblandet støpesand og singel for å redusere flyteffekt.

Underlag:
Betong, puss, tre, isolasjon, styropor og annet.
 


 

Bruksanvisning

Forarbeid: Underlaget må være fritt for løse partikler, støv, fett, olje m.m. Bom hogges vekk. Membranherder og sementhud fjernes enten mekanisk eller kjemisk. Svinn i sementbaserte underlag må ikke forekomme etter setting. Kontroller at denne prosessen er ferdig. Sugende underlag som betong og puss kan slemmes med heftforsterker, f.eks. Armit, blandet 1:1 med vann tilsatt ca. 10 deler ADDA FLYTSTØP pulver. Bruk noe mindre pulver til gysing av utherdet jordfuktig masse. Utendørs: Sugende underlag forvannes og overflaten gyses som beskrevet ovenfor. Monter alltid ekspansjonsbånd mellom planlagt gulv og vegg.

Blandingsforhold: Kan blandes for hånd med en kraftig drill ved mindre arbeider. Benytt tvangs- eller vanlig mørtelblander ved større arbeider. Bruk 2,5 - 2,8 liter vann pr. 20 kg sekk.

Vernetiltak: (Se HMS datablad for ytterligere informasjon).

Påføring: Hell vannet i blanderen, tilsett 1 sekk (20 kg) og bland i minimum 3 min. til en klumpfri homogen tregtflytende masse. ADDA FLYTSTØP helles ut i riktig høyde på gulv. Lirer er normalt ikke påkrevet. Hell fra blandekaret og fordel massen i strenger. Ta utgangspunkt i den korteste veggen. Hver nye streng helles litt inn i den foregående, slik at massen hele tiden flyter samme vei. Det er alltid en fordel å legge ut massen i jevn tykkelse.

Unngå å sparkle utendørs i direkte sollys og sterk vind/trekk. Ved utlegging med sparkelpumpe, må det kontrolleres at det brukes riktig vannmengde. Reduser vannmengden hvis massen skiller seg. Etter ca. 3 timer* skal flaten skures med skurebrett for å redusere eventuelt svinn. For å hindre at overflaten ikke tørker ut for raskt, kan den ettervannes eller dekkes til med en plastfolie.

Rengjøring: Umiddelbart med vann. 

Ventetid før etterarbeid på underlag med ADDA FLYTSTØP:
Påføring av primer: ca. 24 timer* (basert på overdekking med plastfolie)
Påføring av membran: min. 3 døgn* (basert på overdekking med plastfolie)
Flislegging uten bruk av membran: ca. 24 timer* (basert på overdekking med plastfolie)

Produktblad Sikkerhetsdatablad

Teknisk info

Tørketid:
Tørketid/gangbar: Gangbar etter ca. 3 - 5 timer*. Påføring av primer: ca. 24 timer* (basert på overdekking med plastfolie) Påføring av membran: min. 3 døgn* (basert på overdekking med plastfolie) Flislegging uten bruk av membran: ca. 24 timer* (basert

Brukstid:
30 minutter.

Brukstemperatur:
Det bør være minimum +6 °C i luft, underlag og materiale.

Forbruk:
20 kilo ADDA FLYTSTØP gir ca. 9,6 liter masse. 2,1 kg pr. mm. pr. m2. Vannmengde: 2,5 - 2,8l vann pr. 20kg sekk. Dersom vannmengden økes, reduseres styrken på støpen tilsvarende.

Holdbarhet:
6 mndr. fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Webmaster: To The Point Webdesign