Hjem > Produkter > Produkter til fliser og naturstein > ADDA Topcrete Pluss+ Fleksibel flismørtel

ADDA Topcrete Pluss+ Fleksibel flismørtel Limprodukter

ADDA TOPCRETE PLUSS+ består av to deler: pulver (spesialgradert og modifisert tørrmørtel) og heftforsterker (modifisert latex). ADDA TOPCRETE PLUSS+ er et lim som på grunn av sin fleksibilitet, smidighet og gode heftegenskaper kan brukes på stabile underlag eller på underlag med innstøpte varmekabler. Flisemørtelen er vannfast og frostsikker og kan derfor brukes i våtrom, dusjer, svømmebasseng o.l., samt utendørs. Den er diffusjonsåpen.

 

 

Bruksområder

Inne og ute. ADDA TOPCRETE PLUSS+ er spesielt anvendelig ved liming til puss-, mur- og betongunderlag, brannmurer, gulv med varmekabler, malte flater innvendig, gipsplater og gamle fliser. ADDA TOPCRETE PLUSS+ er egnet til vegg og gulv. Ved liming av flis på puss og betong skal det grunnes med ADDA TOPFLEX blandet 1:2 med vann. Underlag av gipsplater, vinyl, linoleum, malte flager (innvendig) og andre glatte/blanke flater grunnes med ufortynnet ADDA TOPFLEX.

ADDA TOPCRETE PLUSS+ egner seg også til sparkel- og avrettingsmasse i 2-30 mm tykkelse. Flisemørtelen har høy trykk- og slagfasthet.

Bruksanvisning

Underlag: Skal være rent og uten fett og støv. Gipsplater, gamle fliser, vinyl og innvendige malte flater skal grunnes med ADDA TOPFLEX. Glatte flater som vinyl eller malte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med ADDA TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel bør grunnes med ADDA TOPFLEX blandet 1:2 med vann. I våtromssoner smøres underlaget med ADDA KOMBIFLEX på vegg eller ADDA KVIKKFLEX smøremembran på gulv ihht produktets bruksanvisning.

Blanding: ADDA TOPCRETE PLUSS+ røres ut med heftforsterker til en smidig konsistens. 4,8 kg heftforsterker pr 20 kg pulver.

Påføring: ADDA TOPCRETE PLUSS+ trekkes på underlaget med en tannsparkel (se tabell for forbruk og tannsparkler). Flisene monteres innen 20 minutter. Flisemørtelen må ikke være skinntørket. Flisen presses og vris på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke settes på før etter 4 uker. Ved flislegging i svømmebasseng og utendørs må man sørge for at det er 100 % limdekning bak flisene. Smør helst lim både på underlag og flis.

Fuging: Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet normalt utføres etter ett døgn. Lav temperatur kan forlenge herdetiden.

Produktblad

Teknisk info

Tørketid:
1 døgn

Brukstid:
Ca. 4 timer

Åpentid:
30 - 50 min avhengig av lufttemperatur og underlagets sugeevne.

Brukstemperatur:
Det bør være minimum +6 °C i luft, materiale, underlag og i flis.

Forbruk:
Se informasjon på produktdatablad.

Holdbarhet:
12 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Væskedelen må lagres frostfritt.

Webmaster: To The Point Webdesign