Acryl-W Fugemasse Fugemasser

En-komponent elastisk akrylfugemasse basert på akrylpolymer i vanndispersjon, tiksotropisk pasta som kan påføres både horisontale og vertikale flater. Herder ved fordampning av vann og er overmalbar. Den er tilsatt mugg- og soppdreper og er nesten luktfri.Egner seg først og fremst for tetting og fuging innvendig ved små bevegelser, maks 15 % av fugens opprinnelig bredde.

Bruksområder

Innvendig tetting og fuging rundt dører og vinduer, og sparkling av små sprekker i puss, betong og treverk. Lydisolerende. Ved utvendig bruk, må fugen beskyttes mot regn og frost til den er herdet. Har god heft både mot fuktige og tørre og rene flater på de fleste byggematerialer uten bruk av primer.

Bruksanvisning

Forarbeid:
Fugesidene skal være rene og frie for olje og løse partikler. På sterkt sugende underlag skal det påføres primer bestående av 1 del Acryl-W fugemasse og 2 deler vann før fuging. Tørketiden vil være ca 1 time ved normal romtemperatur.

Fuging:
Bruk maskeringstape for å unngå søl. Hvis fugene er dype bør de bunnfylles med bunnfyllingslist. Bruk en bunnlist med tette celler som ikke absorberer vann. Listen skal være ca. 20% tykkere enn fugens bredde. Bruk et verktøy ved montering så listens ytre sjikt ikke skades. Kapp toppen på patronen, skru på dysen og skråskjær denne slik at hulldiameteren blir like stor som fugens bredde. Sett patronen i pistolen og press massen ut slik at fugen fylles helt. Pass på at det ikke dannes luftlommer. Fugene må glattes innen 5 minutter med fingeren eller en sparkel/flat trepinne fuktet i såpevann. Ved vertikale fugearbeider glattes fugen nedenfra og opp. Maskeringstape må fjernes umiddelbart.

Rengjøring:
Acryl-W fugemasse kan rengjøres med vann. Herdet fugemasse kan bare rengjøres mekanisk.

Acryl-W Fugemasse
Produktblad

Teknisk info

Tørketid:
Skinndannelse etter ca 5 minutter Klebefri etter ca 2 – 3 timer Gjennomherdet etter 1 – 3 døgn

Brukstemperatur:
+5°C til +40°C.

Holdbarhet:
18 mnd. ved tørr og frostfri lagring i uåpnet emballasje og mellom +5°C til +25°C.

Webmaster: To The Point Webdesign