Armiflex Fugemasse, tilsetning

ARMIFLEX er en pulvertilsetning som kan blandes i alle typer sementbaserte fugemasser/fliselim eller sparkelmasser for å øke fleksibilitet og heftfasthet, minske vannopptak og øke den kjemiske bestandighet.

ARMIFLEX forbedrer adhesjon, heftfasthet, fleksibilitet og bestandigheten mot vann-/kjemikaliepåvirkning av alle sementbaserte fugemasser, mørtler og puss. ARMIFLEX er miljøvennlig.

ARMIFLEX brukes til sementbaserte fugemasser for å unngå uønskede sprekker mellom flis og fugemasse. Dette er spesielt viktig hvor flisene er limt til treunderlag som vil kunne bevirke uønskede bevegelser.

Bruksområder

Inne, ute, gulv, vegg, våtrom og varmegulv. Ellers alle områder hvor fleksibilitet og bedre vannbestandighet ønskes for eksempel svømmebasseng, nystøpt betong, tregulv og rundt varmekabler.

Bruksanvisning

Blanding
PROFFUG, PERLEFUG eller GROVFUG tilsettes ca. 4% ARMIFLEX på total mengde tørt pulver. Dvs. 1 boks ARMIFLEX à 200 g pr. 5 kg fugemasse, eller 1 boks ARMIFLEX à 800 g pr. 20 kg sekk flisemørtel, fugemasse eller sparkelmasse. Mørtelen og ARMIFLEX tørrblandes og tilsettes vann. La den ferdig oppblandede massen stå i ca. 3 min. før den røres opp på nytt og massen er klar til bruk.

Påføring
Ved fuging anbefales det å vaske flisene ofte og med jevne mellomrom slik at fugemassen ikke ”brenner” seg så raskt til flisene. Fug derfor små områder av gangen.

Rengjøring
Redskap og underlag rengjøres umiddelbart med varmt vann.

Armiflex
Produktblad

Teknisk info

Brukstemperatur:
Ned til +6°C

Holdbarhet:
12 md. i uåpnet emballasje. Lagres tørt.

Webmaster: To The Point Webdesign