Kantsteinlim Limprodukter

Vannfast spesialmørtel for liming av betong, naturstein, Leca og lignende.

Limet er utviklet spesielt for liming av gatekantstein av betong, naturstein mot asfalt eller betongunderlag. Kantsteinlimet kan også brukes til flikking av betong og til fuging.

Bruksområder

Ferdig masse må brukes innen 40 min. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Bruksanvisning

Forarbeid
Underlaget gjøres rent for løse partikler, slam, støv og fett. God heft oppnås på rengjort gammel asfalt. Fritt vann skal ikke ligge på underlaget.

Blanding
3,2 l vann helles i et blandekar og 20 kg KANTSTEINLIM tilsettes. Blandingen røres i minst 3 min. med en kraftig drill til en klumpfri, homogen limemørtel. Blandemaskin kan også benyttes. Konsistensen kan justeres med inntil 1 l vann. Bløtere konsistens gir en svakere masse som herder senere. Etter 3 – 4 min. omrøres limemørtelen på nytt. KANTSTEINLIM skal ikke tilføres mer vann etter denne omrøringen. Det må ikke blandes mer masse enn til ca. 40 min. bruk. Størknet limemørtel kastes.

Påføring
KANTSTEINLIM legges ut i striper og i ønsket tykkelse. Det som skal limes (kantsteinen), settes umiddelbart riktig på plass. Steinen trykkes inn i limemørtelen slik at den flyter frem på alle sider. Hele kontaktflaten skal dekkes.

Rengjøring
Redskaper rengjøres umiddelbart med vann.

Kantsteinlim
Produktblad

Teknisk info

Brukstid:
Ferdig masse må brukes innen 40 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.

Brukstemperatur:
Minimum +6°C i luft, materiale og underlag ved utlegging. KANTSTEINLIM må ikke utsettes for frost før 2 dager etter liming.

Forbruk:
1,7 kg KANSTEINLIM pulver gir ca. 1 l ferdig masse og 20 kg (1 sekk) betyr ved normalforbruk ca. 20 løpemeter gatekantstein.

Holdbarhet:
12 md. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk). Lagres tørt.

Webmaster: To The Point Webdesign