MOVIN ECO+ Impregnering

MOVIN ECO+ er en vann- og oljeavvisende impregnering basert på C6-fluorider, silaner og siloksaner egnet for impregnering av alkaliske byggematerialer som naturstein, kunstig stein, tegl og andre byggematerialer. MOVIN ECO+ gir en utmerket beskyttelse av murverk og fasader. Ved påføringen av MOVIN ECO+ vil materialene beholde sin opprinnelige farge og underlaget vil holde seg tørt og rent. MOVIN ECO+ gir en langvarig beskyttelse mot vannpenetrasjon og derfor mot salt- og kalkutfellinger.

Fordi MOVIN ECO+ gjør underlaget tørt, reduserer den angrep av mikroorganismer. I tillegg til vannavstøtende effekt gir MOVIN ECO+ utmerket og langvarig (oljeavvisende) effekt på underlaget. MOVIN ECO+ er perfekt for vann- og oljeavvisende behandling av gulv, enten hjemme eller til industrielt bruk.

MOVIN ECO+ påvirker ikke fargenyansen til de behandlede materialene.
De fysiske egenskapene av underlaget behandlet med MOVIN ECO+, spesielt vanndamp permeabilitet (Sd-verdi), vil ikke endres merkbart.

Bruksområder

Inne, ute, vegg, gulv, fasader, piper, peiser, o.l.

Underlag:
Teglstein, betong, puss, fuger på bad, skifer, naturstein og alle typer interiørstein og lignende av sugende mineralsk materiale. Kan brukes til underlag over varmekabler.
MOVIN ECO+ er IKKE anbefalt for armert-betong, veier og bruer.

Bruksanvisning

Forarbeid: Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Større riss og sprekker utbedres. Kalkutslag, sementslam og sot fjernes med UNIRENS PLUSS. Vinduer skal tildekkes.

Blandingsforhold: Brukes ufortynnet.

Vernetiltak: Bruk hansker ved påføring. Se for øvrig HMS-datablad.

Påføring: MOVIN ECO+ kan sprøytes på underlaget, eller påføres med kost/pensel/svamp. Påføres fyldig i én operasjon slik at underlaget blir mettet. Ved sterkt sugende underlag vil to påføringer ”vått i vått” kunne være nødvendig for å oppnå metning. Påføring i sterk sol eller regn frarådes. MOVIN ECO+ skader ikke treverk. Overflødig impregnering MÅ tørkes bort. NB! FORETA EN PRØVE PÅ ET LITE SYNLIG STED FØR HELE FLATEN IMPREGNERES.
For dyp penetrasjon med en varig effekt, må underlaget være helt tørt og sugende. Vann på innsiden av kapillarrør av underlaget hindrer en dyp penetrasjon av produktet. Vann-og olje-avvisende effekt utvikles 24 timer etter påføring. MOVIN ECO+ brukes også som grunning og kan overmales.

Rengjøring: Beiskoster og annet redskap rengjøres etter bruk med såpe og vann.

 


 

Produktblad

Teknisk info

Tørketid:
Maksimum vannavstøtting oppnås 24 timer etter påføring.

Brukstemperatur:
Over + 5 °C.

Forbruk:
Ca. 8-10 m² pr. liter pr. strøk avhengig av type underlag. Underlaget må mettes og overflødig MOVIN ECO+ MÅ tørkes bort.

Holdbarhet:
12 mndr. fra produksjonsdato ved kjølig lagring i uåpnet emballasje. Produktet kan ristes eller omrøres for å få en homogen blanding dersom det viser tegn på separasjon. Tåler ikke frost.

Webmaster: To The Point Webdesign